top of page

SIJOITUKSET

Nomad Invest pyrkii hyvään absoluuttiseen tuottoon osakemarkkinoita pienemmällä riskillä.

 

Nomadien lailla vaellamme omia polkujamme mahdollisuuksia etsien. Emme pelkää kulkea valtavirrasta erillään, vaan siihen juuri pyrimme. Toisaalta emme taistele vallitsevia trendejä vastaan.

 

Ymmärrämme erikoistumisen edut, mutta monipuolisten ja vähän keskenään korreloimattomien sijoitusideoiden myötä kaikki munat eivät ole samassa korissa.

 

Päätöksenteon keskiössä on sijoitusprosessi, jonka sekä strategiset että taktiset raamit määrittelee sääntöpohjainen malli. Tällä pyrimme minimoimaan tunnepohjaiset valinnat päätöksenteostamme.

 

Tiedämme olevamme useinkin väärässä ja olemme ensimmäisiä myöntämään jos sijoitusteesimme ei toteudu. Lähtökohtamme ei ole olla oikeassa, vaan tehdä tuottoa. Siksi riskien hallinta on tärkein osa prosessiamme. Kyse on siitä, kuinka paljon voitamme, kun olemme oikeassa, ja kuinka vähän häviämme, kun olemme väärässä. 

Jokainen sijoituspäätös dokumentoidaan ja niitä tarkastellaan yli ajan sijoitusprosessin hiomiseksi ja sopeuttamiseksi mahdollisesti uuteen sijoitusympäristöön tai paradigmaan sopivaksi.

****

Pääosin sijoitustoimintamme keskittyy listattuihin instrumentteihin. Olemme myös aloittaneet sijoitusmahdollisuuksien kartoittamisen listaamattomasta maailmasta. 

Uskomme ikuiseen oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Jos haluat tavata, ota yhteyttä!

bottom of page